Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu www.wafee.sk

KOVO, s.r.o.
Družby 77
921 01 Piešťany
Slovensko
IČO: 31444512
IČ DPH: SK2020396752

 

Kontakt:
Tel.č.: 0917 092 100 (Pracovná doba pre telefonické kontaktovanie: 8:00-15:30 hod.)
Email: info@wafee.sk
Web: www.wafee.sk

 

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Spoločnosť KOVO, s.r.o. Družby 77 Piešťany, prevádzkovateľ eshopu www.wafee.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti KOVO, s.r.o..

Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do e-shopu www.wafee.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať.  (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@wafee.sk.

Ďakujeme, že ste sa oboznámili s týmto prehlásením.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Váš wafee.sk team