Prevádzkovateľ eshopu www.wafee.sk

KOVO, s.r.o.
Družby 77
921 01 Piešťany
Slovensko
IČO: 31444512
IČ DPH: SK2020396752

 

Kontakt:
Tel.č.: 0917 092 100 (Pracovná doba pre telefonické kontaktovanie: 8:00-15:30 hod.)
Email: info@wafee.sk
Web: www.wafee.sk

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KOVO, s.r.o. Družby 77 Piešťany, prevádzkovateľ eshopu www.wafee.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti KOVO, s.r.o..

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje.  Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Užívateľ nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť prevádzkovateľovi, berie však na vedomie, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom, ani túto zmluvu naplniť. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje užívateľa počas doby nevyhnutnej k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom a počas doby uplatňovania nárokov z tohto zmluvného vzťahu (10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ vymaže údaje užívateľa. Užívateľ má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, na opravu svojich osobných údajov, prípadne na výmaz svojich osobných údajov.

Ako tento web používa súbory cookies?
Prevádzkovateľ používa na webovej stránke www.wafee.sk súbory cookies na anonymné sledovanie návštevnosti, analýzu návštevnosti a prispôsobenie internetových reklám v rámci remarketingu. Remarketing zobrazuje cielené reklamy na základe stránok navštívených užívateľom alebo navštívených zo zariadenia užívateľa.  V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webovej stránky. Používateľ si môže kedykoľvek cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať.

Ďakujeme, že ste sa oboznámili s týmto prehlásením.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Váš wafee.sk tím