Electric switch

10.00 

We accept orders for 2022.
Expected start of production March 2022.

Categories: ,

Switch type RS1391BBY2N2. The Bulb - 250V, maximum contact resistance 50mΩ. Operating temperature from -20 to 85 ° C. Hole size 30.4 x 11.2 mm.

Vypínač je v našom výrobku Wafee jeden z mála nakupovaných dielov. Všetky oblátkovače sú podrobené technickej kontrole i počas samotnej prevádzky, avšak z objektívnych príčin sa môže stať, že je tento dielec vadný. Oveľa častejšou príčinou je ale neodborné zaobchádzanie s včelím voskom, prípadné zbytočné premasťovanie pečúcich platní. Zatečená mastnota či včelí vosk sú najčastejšou príčinou výmeny vypínača.

Additional information