Termostat

15.00 

Kategórie: ,

Častou príčinou je nepozorné zaobchádzanie s oblátkovačom pri manipulácii (prenášaní, zdvíhaní, polohovaní), kedy môže nedopatrením dôjsť k poškodeniu ovládacieho kolieska termostatu na spodnej strane oblátkovača a následne k poškodeniu či zničeniu termostatu. Dbajte preto prosím na zvýšenú opatrnosť pri samotnej manipulácii.

Termostat je vyrábaný zákazkovo podľa našej internej špecifikácie s rozsahom teploty  od 150°C do 210°C (+ – 10°C).

Ďalšie informácie